Trafficlight är nu ett aktiebolag

För att kunna fortsätta växa och anställa fler medarbetare har vår webbyrå ombildats till ett aktiebolag. Vårt nya bolagsnamn är Trafficlight AB med organisationsnr 556843-6330.

Trafficlight är nu ett aktiebolag

Är du en befintlig kund till Traffic Light innebär det att du gör affärer med en ny juridisk part. I praktiken innebär det dock inga större förändringar då vi fortfarande är samma webbyrå som tidigare. Vi uppskattar dock om ni betalar våra fakturor till det nya bankgironr vi skaffat till aktiebolaget (står på fakturan).

Vi har även anlitat en ekonomi-byrå som sköter våra räkenskaper så vi istället kan fokusera på det vi gör bäst; att skapa nya moderna webbplatser.