8 steg för att bygga en bra hemsida

På Trafficlight bygger vi hemsidor med passion och perfektion och lämnar inte gärna något åt slumpen. För att säkerställa leverans och skapa trygghet till våra kunder har vi tagit fram en väl beprövad modell som vi använder oss av när vi skapar webb. Modellen består av 8 steg.

8 steg för att bygga en bra hemsida

1. Förstudie

Att ta reda på och förstå vad kunden vill uppnå med sin nya hemsida är kanske den viktigaste punkten i hela processen. Projektets förutsättningar och mål går vi därför igenom i ett inledande möte. Det är nämligen så sant som det är sagt: “Without having a goal it´s difficult to score”

2. Planering

När vi vet vad som ska byggas börjar vi planera hur vi ska göra det. Det innebär bland annat att vi gör research, kollar andra hemsidor samt letar fram lämpliga lösningar i form av funktioner, färgskalor och upplägg mm. I planeringsstadiet tar vi slutligen fram enklare skisser och så kallade wireframes.

3. Design

Först av allt brukar vi designa startsidan för att få med konceptet och själva helhetskänslan för hemsidan. När vi arbetat fram ett upplägg som känns bra för kunden tar vi vid behov även fram ett eller flera designupplägg på undersidor.

4. Kodning

Vi börjar alltid med att bygga en bra grund som vi sedan bygger vidare på sida för sida. Kodningen består dels av det som besökaren ser men även det som sker i bakgrunden samt anpassning av administrationsgränssnittet.

5. Testning

Det finns idag flera webbläsare på marknaden och tyvärr tolkar de ibland koden på hemsidan olika. Det gäller framför allt Internet Explorer som historiskt sett haft svårt att följa webbstandards. För att undvika att en hemsida inte ser bra ut eller inte fungerar i en viss typ av webbläsare krävs testning och ibland anpassning av koden för att allt ska fungera och se bra ut i alla moderna webbläsare.

6. Inmatning

När det mesta av hemsidans funktionalitet och design är på plats kan man börja lägga in det innehåll som eventuellt ännu inte har lagts in, till exempel texter, bilder och annat material.

7. Utbildning

När vi närmar oss lansering brukar vi ha en genomgång och utbildning på ett par timmar i hur hemsidan fungerar och hur man administrerar den. Om kunden själv ska lägga in innehåll på hemsidan läggs denna punkt innan den föregående punkten.

8. Lansering

Hemsidan är nu klar och redo för lansering. Än så länge har hela hemsidan legat i produktionsmiljö och det är nu dags att flytta den till sin “riktiga” miljö och gå live! Vi flyttar i det här steget över alla filer som hemsidan består av samt kopierar över innehållet från databasen i testmiljön till den riktiga, samt gör vissa slutliga anpassningar.

Trafficlight Webbyrå har som mål att bidra till ett snyggare och bättre internet för alla. Vi vill därför gärna dela med oss av denna modell med förhoppning att fler börjar arbeta strukturerat med webbproduktion samt tydliggöra vilka steg som faktiskt krävs i ett seriöst webbprojekt. Vi tar gärna emot tips och idéer på hur vi kan förbättra denna modell så lämna en kommentar och bidra till ett snyggare och bättre internet du med!